Open 7:30 - 20:30 cả T7 & CN

iPhone có thể gập màn hình khi nào sẽ có? Những vấn đề nào đáng lo cho công nghệ màn hình dẻo?

iPhone có thể gập màn hình khi nào sẽ có? Những vấn đề nào đáng lo cho công nghệ màn hình dẻo?

Hôm nay có khuyến mãi

© Trung Tâm Đào Tạo Trungtambaohanh.com Smartphone, Laptop, iPad